Artikel 1 - Definities

1.1. "Webwinkel": De online winkel die siertegeltjes verkoopt en bereikbaar is via [website URL].

1.2. "Klant": Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webwinkel.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webwinkel en de klant.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen

3.1. Alle aanbiedingen in de webwinkel zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling door de webwinkel. De webwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1. De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient vooraf te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.

4.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt de webwinkel zich het recht voor de bestelling te annuleren.

Artikel 5 - Levering en verzending

5.1. De webwinkel streeft ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. De levertijd is indicatief en geen fatale termijn.

5.2. Verzendkosten worden duidelijk vermeld voor het afronden van de bestelling.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het afleveradres. Extra kosten door onjuiste adressering zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6 - Retourneren en garantie

6.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de siertegeltjes de koop te ontbinden zonder opgave van reden.

6.2. Indien de siertegeltjes beschadigd zijn bij ontvangst, dient de klant dit direct te melden aan de webwinkel.

6.3. De webwinkel biedt een garantie op de siertegeltjes conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. De webwinkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van de siertegeltjes.

7.2. De aansprakelijkheid van de webwinkel is beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Artikel 8 - Klachtenprocedure

8.1. Klachten over de geleverde siertegeltjes dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan de webwinkel.

8.2. De webwinkel streeft ernaar klachten binnen 14 dagen af te handelen.

Artikel 9 - Privacy en gegevensbeheer

9.1. De webwinkel behandelt persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

9.2. De webwinkel maakt gebruik van cookies. Door de website te gebruiken, stemt de klant in met het gebruik van cookies.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen de webwinkel en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de webwinkel is gevestigd.